Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2019 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 10 adet Doktora Tezi, 12 adet Yüksek Lisans Tezi, 24 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Söz konusu raporu inceleyen Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezine, 1 adet Yüksek Lisans Tezine ve 4 adet Bildiriye ödül verilmesine karar vermiştir. Buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Muhammet ÇELİK’in “İşlevsel Hasarlı Beton Yollarda Asfalt Takviye Tabakası Kullanımının Mekanistik Ampirik Yöntemlerle Araştırılması” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; Ecem ŞENTÜRK BERKTAŞ’ın “Birbirleriyle İletişimli Çevresel Ortamlardaki Trafik Akım Karakteristiklerinin Modellenmesi” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

-    Dr. Öğr. Üyesi Meltem SAPLIOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN’ın “Choosing Safe and Suitable Bicycle Routes to Integrate Cycling and Public Transport Systems (Bisiklet ve Toplu Taşıma Sistemlerinin Entegrasyonu İçin Güvenli ve Uygun Bisiklet Güzergâhları Seçimi)” konulu makalesi,

-    Dr. Mustafa KESKİN’in ve Prof. Dr. Murat KARACASU’nun “Effect of Boron Containing Additives on Asphalt Performance and Sustainability Perspective (Bor İçeren Katkı Malzemelerin Asfalt Performansına Etkisi ve Sürdürülebilirlik Perspektifi)” konulu makalesi,

-    Jose NORAMBUENA-CONTRERAS, Erkut YALÇIN, Robin HUDSON-GRIFFITHS ve Alvaro GARCIA’nın “Mechanical and Self-Healing Properties of Stone Mastic Asphalt Containing Encapsulated Rejuvenators (Kapsüllenmiş Gençleştiriciler İçeren Taş Mastik Asfaltın Mekanik ve Kendi Kendini İyileştirme Özellikleri)” konulu makalesi,

-    Prof. Dr. Deniz Serkan Celalettin TAPKIN, Prof. Dr. Hamzeh ZAKERI, Prof. Dr. Ali TOPAL, Prof. Fereidoon MOGHADAS NEJAD, Prof. Ali KHODAII ve Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ’ün “A Brief Review and A New Automatic Method for Interpretation of Polypropylene Modified Bitumen Based on Fuzzy Radon Transform and Watershed Segmentation (Kısa bir Özet ve Polipropilen Modifiye Bitümün Yorumlanması İçin Bulanık Radon Dönüşümü ve Watershed Bölütlendirmesine Dayandırılarak Yeni Bir Otomatik Metodun İrdelenmesi)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr