Yerel yönetimlerin güvenli kentsel hız yönetimine ilişkin sorunlarının çok yönlü bir şekilde ele alınarak bilimsel öneri ve değerlendirmeler ışığında çözüm önerilerinin geliştirildiği; akademisyenler, uygulayıcılar ile ilgili sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi, yöntem ve deneyimlerin paylaşıldığı Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Mevzuat Çalıştay, 23 Haziran 2014 tarihinde Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü kampüsünde düzenlenmiştir. Bu çalıştayda farklı kurum ve disiplinlerden katılımcıların sunumları aracılığı ile güvenli kentsel hız yönetiminin ana bileşenleri ve mevcut mevzuattaki boşluklar görüşülmüş ve çalıştay sonucunda belirlenen yol haritasında öncelikli olarak;

 • Kentsel Ulaşım Ağında Yol Sınıflandırması ve Hız Bölgeleri,
 • Kentsel Trafik Güvenliği Değerlendirmesi,
 • Kentsel Bölgelerde Ulaştırma Koordinasyonu,

alanlarında mevzuat değişikliğine gereksinim duyulduğu tespit edilmiştir. 

Projemizin bir sonraki aşamasında belirlenen alanlarda mevzuat önerisi geliştirilebilmesi için 27 Şubat 2015 Cuma günü Karayolları Genel Müdürlüğü Kampüsü'nde bir çalıştay daha düzenlenmiştir.Çalıştay;

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi,
 • Gazi Üniversitesi
 • Polis Akademisi,
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
 • Türk Kızılayı

yetkilileri ile proje koordinatörleri ve danışmanları da dahil olmak üzere toplam 24 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

  

Taslak Program

 9:30 - 10:00

Açılış ve Tanışma

10:00 - 10:20

YTMK- GRSP Savunuculuk Projesi Tanıtımı: Güvenli Kentsel Hız Yönetimi (YTMK – Yrd. Doç Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN)

10:20 - 10:40

GRSP Savunuculuk Projesi Tanıtımı: Devlet Kemer Takıyor Projesi (İPA – Doç. Dr. Tuncay DURNA)

10:40 - 11:00

GRSP Savunuculuk Projesi Tanıtımı: Güçlü Yasa ile Yaşama Bağlan (Türk Kızılayı – Mine AKDOĞAN)

11:00 - 11:15

Çay kahve arası

11:15 - 11:30

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi için gerekli yol haritasının gözden geçirilmesi

11:30 - 12:00

Görüş ve değerlendirmeler (Tüm katılımcılar)

12:00 - 13:30

Öğle Yemeği

13:30 - 13:45

Yurtdışında yol sınıflandırma örnekleri (KGM - Kenan KAYACI)

13:45 - 14:00

AB Karayolu Altyapısı Güvenlik Direktifi (KGM - Fatma ORHAN)

14:00 - 14:15

Yurtdışında kentsel trafik güvenliği değerlendirmeleri (ODTÜ - Ezgi KUNDAKCI)

14:15 - 14:30

Yol haritası için ilgili mevzuat yapısının değerlendirilmesi (Av. Nuri KILIÇ)

14:30 - 14:45

Çay kahve arası

14:45 - 16:15

Beyin Fırtınası (Moderatör: Sayın Hüsnü DOĞAN)

Kentlerde “güvenli hız yönetimi” uygulamalarının arttırılması için gerekli mevzuat değişikliğinin tespiti (Tüm katılımcılar)

16:15 - 16:30

Kapanış

 

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen sunuşları aşağıda verilen linklerden indirebilirsiniz.

YTMK GRSP Hız Yönetimi .pdf

Devlet Kemer Takıyor Projesi.pdf

Güçlü Yasa ile Yaşama Bağlan Projesi.pdf

Yurtdışında Yol Sınıflandırma Örnekleri.pdf

AB Karayolu Altyapısı Güvenlik Direktifi 2008-96EC.pdf

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr