1. ITA-AITES World Tunnel Congress 2022 (WTC 2022) and 48th General Assembly

  2 Eylül 2022 - 8 Ekim 2022

  https://wtc2022.dk/

 2. 8. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU & SERGİSİ

  8 Aralık 2021 - 9 Aralık 2021

  http://www.asfaltsempozyumu.org/

 3. 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress “Asphalt 4.0 For Future Mobility”

  16 Haziran 2021 - 18 Haziran 2021

 4. KARAYOLU 3. ULUSAL KONGRESİ

  25 Kasım 2014 - 27 Kasım 2014

  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapıdan kapıya taşıma özelliği ile ulusal ve uluslararası alanda büyük ölçüde taşıma hizmeti veren ve aynı zamanda diğer ulaşım sistemleri arasındaki tamamlayıcı rolü ile ulaşımda en büyük paya sahip olan karayolu sisteminin; sosyal ve ekonomik yönleriyle ağırlıklı bir biçimde ele alındığı, özellik ve niteliklerinin anlatıldığı, sorunların ve darboğazların tartışılarak geleceğe yönelik çözümlerin arandığı “Karayolu 3. Ulusal Kongresi” Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 25-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

  Kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörün büyük ilgi ve katılım gösterdiği Kongrenin Açılış Konuşmaları bölümünde ilk olarak söz alan Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Başkanı M. Cahit TURHAN; ülkemizin önemli bir altyapı sistemi olan karayollarımızın, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında her yönü ile konuşulacağı Karayolu 3. Ulusal Kongresi’nin yararlı paylaşımlara ve fikir alışverişine vesile olacağını belirterek konuşmasına başladı.

  Ulaştırma yatırımlarının, depolama özelliği olmadığını, taleple ortaya çıktığını bu nedenle hedeflerinin, vatandaşların taleplerini en üst düzeyde karşılamak için hayata geçirilen karayolu ağını daha yüksek kapasite ve standarda ulaştırmak olduğunu belirten TURHAN, Karayolları Genel Müdürlüğünün; karayolu ulaşımının sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki dengeli gelişmeye faydalarını göz ardı etmeden, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi, yerel pazarların birer ekonomik merkez olarak güçlendirilmesini, doğal kaynakların ve tarım ürünlerinin pazarlara taşınmasını bu faydalar kapsamında değerlendirerek çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

  TURHAN ülkelerin kalkınmasına pozitif katkı sağlayan karayolu ulaşım sektörünün, sosyo-ekonomik faydalarının yanında üretim ve istihdamın artırılması açısından da öneminin büyük olduğunu, 2014 yılında şantiye ve karayolu personeli olmak üzere toplam 95 bin 912 kişinin karayolları çalışmalarında istihdam edildiğini, buna dolaylı katkı sağlayan esnaf, sanatkar ve lojistik destek sağlayan kesimler ile sosyal güvenlik yardımlarından dolayı ailelerde katıldığında, bu rakamın daha da büyüdüğünü belirtti.

  Bölünmüş yol ağının bugün itibariyle 23 561 km’ye ulaştığını 2023’te 37 000 km’ye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 2023 hedefleri olarak kamu özel sektör işbirliği ve Yap-İşlet-Devret finansman modelleri ile 5748 km uzunluğunda otoyol ve Genel Müdürlük yatırım programındaki yatırım bedeli 123 milyar TL olan toplam 1992 adet projeyi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten TURHAN ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerdeki yeni gelişmelere paralel olarak etkin bir ulaştırma altyapısı için yollarımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

  TURHAN, Karayolu 3. Ulusal Kongresi’nde, ülkemiz karayollarının planlama, proje, yapım, bakım, onarım ve kullanım gibi çeşitli boyutları ile ele alınacağını, dünyadaki son araştırmalar, yeni uygulama tekniklerinin de dikkate alınarak tartışılıp değerlendirileceğini de hatırlattı.

  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN da yaptığı konuşmada karayolu ağırlıklı ulaşım politikalarının, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada değer kazandığını belirterek bu eğilimin 2000’li yılların başına kadar devam ettiğini söyledi.

  ELVAN bu dönemde kıt imkanlarla bin bir emekle yapılan karayollarımızın ülkenin ekonomik, ticari ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır hale geldiği görülerek Ulaştırma Ana Plan Stratejisini hazırladıklarını ve bütün ulaşım seçeneklerine; demiryolları, denizyolları, hava yolları, bilişim yolları ve karayollarına, aynı değeri ve aynı önemi vererek eş zamanlı olarak birbiri ile uyumlu bir şekilde geliştirmeyi değişmez ana politikaları olarak benimsediklerini ifade etti.

  Karayollarında sadece bölünmüş yol seferberliğini başlatmadıklarını mevcut yolların standardının yükseltilmesi, yeni otoyol projeleri, mevcut koridorların işlevsel hale getirilmesi, yeni koridorlar açılması, karayolu taşımacılığının kayıt altına alınması ve sektörün düzenlenmesi yanında bu işin sosyolojik ve kültürel arka planını da dikkate aldıklarını belirten ELVAN bugün kafa kafaya çarpışmaların sayısı istisna haline gelmişse yol kusurundan kaynaklanan kazalar sıfırlanmışsa bunun tamamen karayolları ailesinin başarısı olduğunu belirtti.

  ELVAN hiçbir yatırımın, hiçbir maddi değerin insan hayatı kadar önemli olmadığını önemli olanın insanı yaşatmak olduğunu, bunun da bilinçli, başkalarının hayatına saygılı, yeni yolculuk kültürünün oluşması ile mümkün olacağını bu konuda işin gerek eğitim boyutunun gerekse eğitimin davranışa dönüşme boyutunun çok önemli olduğunu belirterek, trafik güvenliğini, altyapı ve üstyapı standartlarının kalitesini artırmaya, insan kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak karayolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek bir karayolu akademisinin kurulmasının; karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı alanında sefer sayısının 3 kat artırılarak 5 milyona çıkarılmasının, atık maddeler, endüstriyel yan ürünler ve geri dönüşümlü malzemelerin yol yapımında kullanımının yaygınlaştırılmasının Türkiye için ne ölçüde önemli olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

  ELVAN konuşmasının ardından yine bu Kongre kapsamında bu sene ilk kez düzenlenen “Şehirlerarası Yollarımız” temalı Fotoğraf Yarışmasında ödül kazanan eser sahiplerine Sertifikalarını verdi ve ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

  Kongrede;

  -    “Kamuoyunun Türkiye Karayollarının Farkındalığı ve Memnuniyeti” Konulu Anketin Sunumu ve Değerlendirilmesi (Panel I)

  -    Karayollarında Mega Projeler (Oturum I)

  -    Karayollarının Mevcut ve Gelecekteki Durumuna Paydaşların Bakışı (Panel II )

  -    Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu (Oturum II)

  -    Karayolları ve Tünelcilik (Oturum III)

  -    Vecdi Diker Çalışma Grubu (Oturum IV)

  -    Karayollarında Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları (Oturum V)

  -    Karayolu ve Trafik Güvenliği  (Oturum VI)

  -    Teknik Yönleri ile Karayolu (Oturum VII - VIII)

  -    Karayollarımızda Sürücü Davranışları (Panel III)   

  ana başlıklarındaki konularla ilgili hususlarda yapılan sunumlar ve soru cevaplarla ülkemiz karayollarının; planlama, proje, yapım, bakım, onarım ve kullanım gibi çeşitli boyutları,   dünyadaki son araştırmalar, yeni gelişmeler ve uygulama teknikleri de dikkate alınarak, tartışılıp değerlendirildi ve karayolunun diğer altyapı sistemleri ile birlikteliğinin sağlanması üzerinde hassasiyetle duruldu. Ayrıca bilgi akışlarına netlik ve açıklık kazandırılarak katılımcıların Kongre amacı doğrultusunda doğru bilgilenmeleri sağlandı. Böylece karayolu sisteminin mevcut durumunun iyileştirilmesine ve geleceğe yönelik modern bir karayolu yapılanmasına katkı yapılmaya çalışıldı.

  Ayrıca Kongre öncesinde, ele alınan konularla ilgili Komitemize gönderilen bildirilerden Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilerek Kongrede sözlü sunulması ve kitapta yer alması uygun görülen bildiriler kitap haline getirilerek flash disklere yüklendi ve kamu - özel sektör kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilerine sunuldu.

  http://www.valor.com.tr/kuk2014

 5. 1. KARAYOLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONGRE VE SERGİSİ

  26 Mayıs 2014 - 28 Mayıs 2014

  Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin ulaştırma sektörünü de etkilemesi ile özellikle son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yaygınlaşmaya başlamış ve günümüzde karayolu trafiğinde karşılaşılan farklı sorunların çözümünde önemli bir araç olma konumuna gelmiştir.

  Ülkemizdeki karayolu trafiği açısından, trafik güvenliği alanında acil durum yönetimi, elektronik denetim ve sürücü uyarı sistemleri ilk akla gelen başarılı uygulamalardır. Ulaşımda sürdürülebilirlik, enerji ithal eden bir ülke olan Türkiye'de enerji verimliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu da şehiriçi yollarda toplu taşımanın özendirilmesine, şehirlerarası yollarda intermodal ulaşım ve karayolu taşımacılığında enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik AUS uygulamalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Hatta gelecekte otonom araçlarla ulaşımın yapılabilir olması karayolu ulaştırmasına yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

  AUS yapısı gereği disiplinler arası çalışmayı öngören bir alan olduğundan başarı için uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile ayrıca teknoloji ve bilim geliştiren kurumların bir arada çalışmasını gerekli kılmaktadır. Gerektiğinde İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler, özel sektör ve otomotiv sektörü vb. kurum, kuruluş ve firmaların da bu oluşumun içinde yer alması çalışmalara güç katacaktır.

  Karayolları Genel Müdürlüğü de karayolu ağında AUS uygulamalarını yaygınlaştırmayı önüne hedef olarak koymuştur. “Karayolu ulaştırması alanında Türkiye'de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak” gibi bir vizyon ile faaliyetlerini büyük bir gayret ve ciddiyetle sürdüren Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), kendi üzerine düşen katkıyı verebilmek için 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center'da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi’ni (K-AUS 2014) gerçekleştirmiştir.

  1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi'nin düzenlenmesi ile karayolu ağının önemli bir unsuru haline gelmekte olan bu sistemle ilgili sektörde çalışanları bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamak, gelişmelerin bizzat konunun uzmanlarınca tanıtılması ve anlatılmasının yanı sıra teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni teknolojileri ve karşılaşılan sorunları tartışarak bilime ve uygulamaya ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

  Kalkınma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü tarafından da teknik olarak destek verilen söz konusu Kongre'ye;

  - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan davetli Erol YANAR “Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi” konulu konuşması ile

  Yurt dışından davetliler,

  - ERTICO'dan Dr. Hermann MEYER “Avrupa Karayolu Taşımacılığı İçin AUS Vizyonu”,

  - Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hani S. MAHMASSANI “Bağlı Sistemler, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite: Kullanıcı Odaklı Zekanın Potansiyeli”,

  - New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaan ÖZBAY “Büyük Veri Çağında Kentlerde Vaka/Acil Durum Yönetimi”,

  - Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ümit ÖZGÜNER “Akıllı Araçlar ve Trafiğe Katılımlarının Planlanması”

  konulu konuşmaları ile katılmışlardır.

  Ayrıca Kongre'de, “Karayolu Ulaştırmasında AUS”, “Akıllı Trafik Yönetimi”, “Trafik Modellemesi ve AUS”, “Karayollarında AUS Uygulamaları”, “AUS İçin Veri”, “Trafik Güvenliği” konularında altı Teknik Oturum ve “AUS Alanında Kamu, Üniversite, Özel Sektör İşbirliği”, “AUS Alanında Regülasyonlar” konularında iki Panel düzenlenmiştir.

  AUS alanındaki son teknik ve bilimsel gelişmeleri ve uygulamaları içeren otuz adet bildiri oturumlarda bizzat yazarları tarafından sözlü olarak, ondokuz adet bildiri ise poster olarak sunulmuştur.

  Panellerde ise AUS alanındaki geçmiş tecrübeler ve geleceğe yönelik beklentiler ve eğilimler çerçevesinde halen ülkemizde geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda edinilen tecrübelerin paylaşılmasına, kurum ve kuruluşların çalışma alanına hitap eden konuların tartışılmasına imkan sağlanmıştır.

  Kongre kapsamında açılan sergi ise, Akıllı Ulaşım Sistemleri sektörüne ekipman ve malzeme temin eden firmaların, ürünlerini sektöre tanıtmasına ve dolayısıyla aralarındaki iletişimi güçlendirmelerine vesile olmuştur.

  http://www.valor.com.tr/kaus2014

 6. 6. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  27 Kasım 2013 - 28 Kasım 2013

  Asfalt kaplamalı üstyapıların tasarımı, yapımı ve bakımı konularında teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni buluşları, teknolojik gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere 1996 yılından bu yana yapılan Ulusal Asfalt Sempozyumlarının altıncısı 27-28 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

  Kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörün büyük ilgi gösterdiği Sempozyumun “Açılış Konuşmaları” bölümünde Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayberk ÖZCAN, daha sonra Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Cahit TURHAN, Sayın TURHAN’ın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın M. Habib SOLUK ve Bakan Yardımcısı Sayın Yahya BAŞ konuşmalarını yapmışlardır. Açılış konuşmalarının ardından, asfalt sektörünün uygulayıcıları, malzeme üreticileri, makina ve ekipman imalatçıları ve ürün tedarikçilerinin standlarından oluşan Sergi alanının açılışı yapılmıştır.

  Yurtdışından 3 davetli konuşmacının katıldığı ve bir panel - altı oturumdan oluşan Sempozyuma birçok üniversiteden akademisyenler, diğer kurum ve kuruluşlardan, belediyelerden ve özel sektörden pek çok temsilci olmak üzere 950 kişi katılmıştır. Sempozyum’da yapılan oturumlarda Bilim Kurulu’nca sunulması uygun görülen 18 bildiri yazarları tarafından, 23 bildiri de moderatörler tarafından sunulmuştur. Sempozyum’da, içinde sunulan bildirilerin yer aldığı flash disk katılımcılara dağıtılmıştır. Ayrıca bildiri sunumları Sempozyum internet sitesinde ilgilenenlerin bilgisine açılmıştır.

  http://www.asfaltsempozyumu.org/2013/

 7. TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ

  13 Haziran 2013

  Ülkemizde karayolu güzergahları üzerindeki; yapılan ve hizmete sunulan, inşa halinde olan ve halen proje çalışmaları devam eden, dünya tünel literatürüne girecek tünellerle kazanılan önemli bilgi birikimi ve deneyimlerin; ilgili paydaşlarla aynı ortamda bir araya gelerek konuşulmasına, tartışılmasına imkan sağlamak için YTMK tarafından, 13 Haziran 2013 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de, Karayolları Genel Müdürlüğü camiası, akademisyenler, inşaat sektörünün deneyimli müteahhitleri ile makina ve ekipman tedarikçilerinin bir araya geldiği “Türkiye Tünelcilik Semineri” 800 kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Seminerde yapılan sunumlara http://www.ytmk.org.tr/yayinlar/sunumlar adresinden ulaşılabilmektedir.

 8. KARAYOLU 2. ULUSAL KONGRESİ

  11 Ekim 2011 - 13 Ekim 2011

  Ülkemiz ulaşımında ağırlıklı bir rol üstlenmiş olan karayolu sisteminin bir Ulusal Kongre ile ele alınarak, özellik ve niteliklerinin anlatılması, sorun ve darboğazlarının tartışılarak geleceğe yönelik çözümlerin aranması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce ilki 01-03 Nisan 2008 tarihlerinde düzenlenen Karayolu 1. Ulusal Kongresi’nin, İkincisi 11-13 Ekim 2011 tarihlerinde, yine Karayolları Genel Müdürlüğü  Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

  Kongre’nin en önemli teması, Türkiye’nin dinamiklerini harekete geçiren karayolu altyapısının sadece teknik olarak değil, sosyal ve ekonomik yönleriyle de ele alınarak değerlendirilmesiydi.

  Açılış Oturumunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın bir konuşma yaptığı Kongre’de; üç gün boyunca yapılan yedi oturum ve dört  panel de birbirinden değerli sunumlar yapılmıştır.

  Kongre’nin programlanması sürecinde, davetli konuşmacılar belirlenmiş; teknik bildiriler toplanmış ve bu amaçla oluşturulan Kongre Bilim Kurulu’nun çalışmaları sonucunda sunumda ve kitapta yer alacak bildiriler belirlenmiş ve Kongre Yürütme Kurulu oturum ve panellere son şeklini vermiştir.

  Kongre’ye, kamu kurumu yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eski Karayolcular ve görevli Karayolcular panelist ve konuşmacı olarak katılmış olup, ülkemizde Karayolu altyapısının ve kullanıcılarının memnuniyetine yönelik teknik, yasal, finansal ve ayrıca hizmet kalitesinin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirildiği oturum ve paneller yapılmıştır.

  Tüm kesimleri bir araya getirerek tartışma ve fikir alışverişi ortamı yaratılması için düşünülen Kongre kapsamında, birincisinde olduğu gibi, ülkemizde ikinci kez, “Kamuoyu Algısında Türkiye Karayolları” konulu bir anket yaptırılmıştır. Böylece Kamuoyu’nun, Yük ve Yolcu Taşımacılığı yapan Firmalar’ın ve Yük ve Yolcu Taşımacılığı yapan Şoförler’in karayolu olgusunu nasıl algıladığı tespit edilerek, Karayolları ile ilgili çeşitli çalışmalara ışık tutacağı düşünülen çok değerli veriler elde edilmiştir. Profesyonel bir kamuoyu araştırma şirketince yürütülen anket sonuçları, Kongre’nin ilk gününde bir Panel olarak açıklanmış ve değerlendirilmiştir.

  Kongre’de, Karayollarının Tarihsel Evreleri; Karayolları Yasası ve Getirdikleri; Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu; Büyük Yatırımlar Nasıl Ele Alınmalıdır (Vecdi Diker Çalışma Grubu’nun Sunumu);  Teknik Yönleri ile Karayolu; Trafik Güvenliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü konulu oturumlar ile Kamuoyu Algısında Türkiye Karayolları Araştırması Konulu Anketin Sunumu ve Değerlendirilmesi; Otobüs İşletmeciliği ve Lojistik;  Mühendislik Eğitimi ve Karayolu ve Karayolu Ulaşımının Geleceği ve 2023 Hedefleri başlıklı dört panel gerçekleştirilmiştir.

  Kongre’nin açılış günü gala yemeği Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından verilmiş ve yemekte, Başkan Sayın Emin SAZAK tarafından Karayollarının inşaat sektörü için önemini ve sektörün sorunlarını dile getiren bir konuşma yapılmıştır.

  Kongre’nin ikinci günü akşam yemeği Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği tarafından verilmiş ve Başkan Sayın A. Tuncer ERTAN bir konuşma yapmıştır.

  Kongre’nin Teknik Yönleri ile Karayolu başlıklı Oturumu için gönderilen bildiriler; “Bildiriler” kitabı olarak bastırılmış ve Kongre süresince tüm katılımcılara dağıtılmıştır. Geleceğe ışık tutması ve ilgilenenler için önemli bir kaynak eser olması düşüncesiyle, Kongre’de yapılan sunumların da, “Sunumlar” adı altında kitap haline getirilmesi çalışmasına başlanmıştır. Her oturum ve paneli ilgiyle izlenen Karayolu 2. Ulusal Kongresi, ülkemiz karayollarının geleceği açısından çok yararlı olup, gelenekselleşerek üç yılda bir yinelenmesinin çok yerinde bir karar olduğu görüşü vurgulanmıştır.

 9. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNEL VE YERALTI YAPILARI BİRLİĞİ (ITA) 37. GENEL KURUL TOPLANTISI

  20 Mayıs 2011 - 27 Mayıs 2011

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Yücel ERDEM, 20-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Helsinki / Finlandiya’da yapılan “ITA-AITES 2011 World Tunnel Congress -Underground Spaces in the Service of a Sustainable Society and the 37th ITA-AITES General Assembly” konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur.

  http://www.ita-aites.org

 10. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNEL VE YERALTI YAPILARI BİRLİĞİ (ITA) 36. GENEL KURUL TOPLANTISI

  14 Mayıs 2010 - 20 Mayıs 2010

  Yönetim  Kurulu  Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Yücel ERDEM, 14-20 Mayıs 2010 tarihlerinde Vancouver, Kanada’da yapılan “ITA-AITES World Tunnel Congress 2010 -Tunnel Vision Towards 2020 and the 36th ITA-AITES General Assembly" konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur.  

  http://www.ita-aites.org

 11. 5. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  18 Kasım 2009 - 19 Kasım 2009

  "5. Ulusal Asfalt Sempozyumu" Komitemiz üyesi Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği'nin işbirliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce 18-19 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiştir.  
  Açılış konuşmaları, Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Başkanı Sayın A. Tuncer ERTAN, Karayolları Genel Müdürü Sayın M. Cahit TURHAN ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sayın M. Habib SOLUK tarafından yapılmıştır. 
  Sempozyuma, Amerika Illinois Üniversitesi'nden Prof.Dr. Erol TUTUMLUER, Teksas Üniversitesi'nden Doç.Dr. Yetkin YILDIRIM ve Almanya Ruhr Üniversitesi'nden Dipl.-Ing. Reha ÇETİNKAYA davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. Sempozyum, konu ile ilgili 750 uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi ile izlenmiştir. Konferans Salonu fuayesinde açılan ve 13 kuruluşun katıldığı Sergi de katılımcıların beğenisini kazanmıştır.

 12. YERALTI YAPILARINDA İŞLETME GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

  6 Ekim 2009 - 7 Ekim 2009

  Günümüz karayolu ulaşım sisteminde, tüneller ve yeraltı yapıları her geçen gün artan araç trafiğine bağlı olarak daha büyük önem taşımaktadır. 
  Yeraltı yapılarında ve özellikle tünellerde işletme güvenliğini sağlamak amacıyla, 2005 yılında İstanbul'da ITA Genel Kurulunda alınan kararla kurulan COSUF; 
  Konuyla ilgili olarak, Avrupa ve uluslararası faaliyetlerde işbirliğini sağlamak, araştırma ve yeni buluşlar ile en başarılı uygulamaların hizmete sunulmasında önemli rol üstlenmiştir. 
  Geleneksel ile moderni birleştiren medeniyetler başkenti İstanbul'da, 06-07 Ekim 2009 tarihlerinde 2 gün süreyle düzenlenen "Yeraltı Yapılarında İşletme Güvenliği" toplantısına davetli yabancı ve yerli uzmanların yanısıra; Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mensupları ile Üniversite ve diğer kuruluşlardan ve basından yaklaşık 160 kişi katılmıştır. 
  Toplantıda amaç, konuya ulusal ve uluslararası konjektürde dikkat çekmek ve ilgili kuruluşların gerekli önlemleri almasında yardımcı olmaktır. 

 13. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNEL VE YERALTI YAPILARI BİRLİĞİ (ITA) 35. GENEL KURUL TOPLANTISI

  23 Mayıs 2009 - 28 Mayıs 2009

  Yönetim  Kurulu  Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Yücel ERDEM, 23-28 Mayıs 2009 tarihlerinde Budapeşte, Macaristan’da yapılan “ITA-AITES World Tunnel Congress 2009 and the 35th ITA-AITES General Assembly - Safe Tunnelling for the City and for the Environment" konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur.  

  http://www.ita-aites.org

 14. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNELCİLİK BİRLİĞİ (ITA) 34. GENEL KURUL TOPLANTISI

  19 Eylül 2008 - 25 Eylül 2008

  Yönetim  Kurulu  Başkan Yardımcımız  Sayın Dr. Yücel ERDEM, 19-25 Eylül 2008 tarihlerinde Agra, Hindistan’da yapılan “World Tunnel Congress & 34th ITA General Assembly - Underground Facilities for Better Environment & Safety” konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur. 

  http://www.ita-aites.org

 15. KARAYOLU 1. ULUSAL KONGRESİ

  1 Nisan 2008 - 3 Nisan 2008

  Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce düzenlenen Karayolu 1. Ulusal Kongresi, 01-03 Nisan 2008 tarihlerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  
  Ülkemizde ilk defa yapılan Kongre’nin en önemli teması, Türkiye’nin dinamiklerini harekete geçiren karayolu altyapısının sadece teknik olarak değil, sosyal ve ekonomik yönleriyle de ele alınarak değerlendirilmesiydi.  
  Açılış konuşmasını Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın yaptığı Kongre’de; üç gün boyunca yapılan dokuz oturum ve üç panelde birbirinden değerli toplam 76 bildiri sunulmuştur.  
  Tüm kesimleri bir araya getirerek tartışma ve fikir alışverişi ortamı yaratılması için düşünülen Kongre kapsamında ülkemizde bir ilk gerçekleştirilerek “Kamuoyu Algısında Karayolları” konulu bir anket yaptırılmıştır. Böylece kamunun karayolu olgusunu nasıl algıladığı tespit edilerek, Karayolları ile ilgili çeşitli çalışmalara ışık tutacağı düşünülen çok değerli veriler elde edilmiştir. Profesyonel bir kamuoyu araştırma şirketince yürütülen anket sonuçları, Kongre’nin ilk gününde bir Panel olarak açıklanmış ve değerlendirilmiştir.  
  Kongre’de, Türkiye Karayolu’nun Tarihsel Evreleri; Karayolları ve Ekonomi; Karayolu Ulaşımının Geleceği; Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu;Vecdi Diker Çalışma Grubu’nun Sunumu; Karayolu ve Basın; Teknik Yönleri ile Karayolu;  Kentiçi Ulaşım  ve Karayolları Genel Müdürlüğü konulu oturumlar veKamuoyu Algısında Türkiye Karayolları Araştırması Konulu Anketin Sunumu ve Değerlendirilmesi; Otobüs İşletmeciliği ve Lojistik ve Karayolu Ulaşımının Geleceğibaşlıklı üç panel gerçekleştirilmiştir.  
  Kongre’nin açılış günü akşam yemeği Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından verilmiş ve yemekte, Başkan Sayın M. Erdal EREN tarafından Karayollarının inşaat sektörü için önemini ve sektörün sorunlarını dile getiren samimi  bir konuşma yapılmıştır. Sayın EREN’e, Kongre’nin anısına, Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Başkanı Sayın M. Cahit TURHAN tarafından teşekkür plaketi takdim 
  edilmiştir.  
  Kongre’nin ikinci günü yapılan Gala yemeğinde Onur Konuğu olarak davet edilen ve gelerek Kongremizi onurlandıran 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL Karayollarının kalkınmamızdaki önemini tarihi bir perspektif içinde özetleyen çok değerli bir konuşma yapmış ve kendisine Kongre’nin anısına, Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Cahit TURHAN tarafından  teşekkür plaketi sunulmuştur.  
  Kongre için hazırlanan “Bildiriler” Kitabı önceden bastırılarak, Kongre süresince  tüm katılımcılara dağıtılmıştır.  Geleceğe ışık tutması ve ilgilenenler için önemli bir kaynak eser olması düşüncesiyle, Kongre’de yapılan konuşma ve sunumlar da, “Sunumlar” adı altında kitap haline getirilmiştir.  
  Her oturum ve paneli kalabalık bir katılımcıyla izlenen Karayolu 1. Ulusal Kongresi, ülkemiz karayollarının geleceği açısından çok yararlı olduğu görüşü ve gelenekselleşerek periyodik olarak yinelenmesi dilekleriyle sona ermiştir. 

 16. PIARC XXIII. DÜNYA YOL KONGRESİ

  17 Eylül 2007 - 21 Eylül 2007

  "PIARC XXIII. Dünya Yol Kongresi" 17-21 Eylül 2007 tarihlerinde Paris, Fransa'da yapılmış ve Karayolları Genel Müdürü Sayın M. Cahit TURHAN Başkanlığında 5 kişilik bir heyet Kongre'ye katılmıştır.

  http://www.piarc.org

 17. 1. KARADENİZ VE 4. İPEK YOLU KONFERANSI

  14 Mayıs 2007 - 16 Mayıs 2007

  "1. Karadeniz ve 4. İpek Yolu Konferansı" (1st Black Sea & 4th Silk Road Conference) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın himayelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ile Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 14-16 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul Ceylan Intercontinental'de düzenlenmiştir.
  Konferansın Açılış Törenine T.C. 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafız ÖZAK, Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Başkanı Sayın M. Cahit TURHAN katılarak birer konuşma yapmışlardır. 
  6 ülkenin Bakan düzeyinde katıldığı Konferansa 17 ülke resmi heyet ile iştirak etmişlerdir.
  "Karadeniz Ekonomik İşbirliği"ne bağlı ve İpek Yolu güzergahında yer alan 33 ülkenin kamu ve özel sektör kuruluşlarından delegeler katılmış olup, konuşmacılar tarafından yapılan sunumlar ilgiyle izlenmiştir. 
  Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Genel Müdür Sayın M. Cahit TURHAN başkanlığında geniş bir heyetle temsil edildiği Konferans'ta sunulan Ülke Raporu katılımcılara da dağıtılmış ve büyük ilgi görmüştür.

  http://www.irfnet.org

 18. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNELCİLİK BİRLİĞİ (ITA) 33. GENEL KURUL TOPLANTISI

  5 Mayıs 2007 - 10 Mayıs 2007

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Yücel ERDEM, 05-10 Mayıs 2007 tarihlerinde Prag, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan "ITA-AITES World Tunnel Congress 2007 "Underground Space - The 4th Dimension of Metropolises" and the 33rd ITA-AITES General Assembly" konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur.
  Anılan Toplantı'da Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürü Sayın M. Cahit TURHAN'ın başkanlığında 12 kişilik bir grup ile temsil edilmiştir.

  http://www.ita-aites.org

 19. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ VE ULUSLARARASI TÜNELCİLİK BİRLİĞİ (ITA) 32. GENEL KURUL TOPLANTISI

  22 Nisan 2006 - 27 Nisan 2006

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Yücel ERDEM, 22-27 Nisan 2006 tarihlerinde Seul'de yapılan "ITA-AITES World Tunnel Congress & 32nd ITA General Assembly - Safety in the Underground Space" konulu toplantıya Komitemizi temsilen katılmış ve ülke raporunu sunmuştur.
  Anılan Toplantı'da Karayolları Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma Dairesi Başkanı Sayın Münevver ATASARAL'ın başkanlığında 13 kişilik bir grup ile temsil edilmiştir.

  http://www.ita-aites.org

 20. DÜNYA TÜNEL KONGRESİ ve ULUSLARARASI TÜNELCİLİK BİRLİĞİ (ITA) 31. GENEL KURUL TOPLANTISI

  7 Mayıs 2005 - 12 Mayıs 2005

  “Dünya Tünel Kongresi ve Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) 31. Genel Kurul Toplantısı” (ITA-AITES 2005, World Tunnel Congress & 31st ITA General Assembly) 7-12 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir. 
  Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz “Dünya Tünel Kongresi”ne dünyanın hemen her ülkesinden 747 delege katılmıştır. 
  Ana Teması “Yeraltı Alanlarının Kullanımında Geçmişten Deneyimler ve Gelecek için Öneriler” olarak belirlenen “Dünya Tünel Kongresi”nde sunulmak üzere gönderilen Tüneller ve Yeraltı Kullanım Alanları ile ilgili tüm konuları kapsayan 200 adet bildirinin yer aldığı “Bildiri Kitabı” Kongre öncesinde katılımcılara dağıtılmıştır. 
  Uluslararası Tünelcilik Birliği’nin (ITA) 31. Genel Kurul Toplantısı ve Birliğin Çalışma Gruplarının toplantıları da yine Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongre süresince açık olan ve sektörle ilgili ulusal - uluslararası firmaların ürün ve teçhizatlarını tanıtma fırsatı buldukları Sergi katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmiştir.  
  Katılımcılar için Kongre sırasında İstanbul şehir turları ve kongre sonrasında Kapadokya gezisi düzenlenmiştir. 
  Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok üst düzey yetkilinin ve bilim adamının katıldığı bu toplantı hem katılımcılar için bilimsel açıdan yeni ufuklar açmış, hem de Ülkemizin tanıtımı için bir fırsat olmuştur. Konukların ayrılırken bildirmiş oldukları olumlu görüş ve temenniler ise çabalarımızın en güzel mükafatı olmuştur. 

  http://www.ita-aites.org

 21. ITA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  5 Mayıs 2005 - 7 Mayıs 2005

  7-12 Mayıs 2005 tarihlerinde ülkemizde düzenlenen “Dünya Tünel Kongresi” öncesinde Uluslararası Tünelcilik Birliği’nin (ITA) ilk uygulaması olan “ITA Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 5-7 Mayıs 2005 tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Tünel ve Yeraltı Yapıları” konulu Sertifikalı Eğitim Programı’nda konularında uzman 17  uluslararası bilim adamı eğitim vermiş; Karayolları Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve ilgili kuruluşlardan 84 kursiyer katılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. 

  http://www.ita-aites.org

 22. 4. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  25 Kasım 2004 - 26 Kasım 2004

  4. Ulusal Asfalt Sempozyumu Komitemiz üyesi Asfalt Müteahhitleri Derneği’nin işbirliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce 25 - 26 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. 
  Sempozyum’da bildirilere ilâve olarak, EAPA (Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği) Teknik Müdürü Sn. Egbert BEUVING “Esnek Üstyapı Tasarımında Yeni Yaklaşımlar” ve “Avrupa Asfalt Endüstrisine Genel Bakış” ve  EUROBITUME (Avrupa Bitüm Birliği) Genel Müdürü Sn. Knut SORAAS “Avrupa Bitüm Endüstrisine Genel Bakış”, konulu Açılış Oturumu’ndaki sunumları ile uluslararası katkıda bulunmuşlardır.  
  Toplantı, konu ile ilgili 550 uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi ile izlenmiştir. Toplantı Salonu fuayesinde açılan ve 9 firmanın katıldığı sergi de katılımcıların beğenisini kazanmıştır.

 23. "İPEK YOLU" ULUSLARARASI KONFERANSLARI

  26 Ekim 2004 - 28 Ekim 2004

  (15-17 Nisan 1998, 20-22 Eylül 1999 ve 26-28 Ekim 2004)

  Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından Aşkabat, Türkmenistan’da düzenlenen “İpek Yolu Uluslararası Konferansı”, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Komitemiz organizatörlüğünde 15-17 Nisan 1998 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  
  Anılan Konferans’a ülkemizin 15 kişilik bir heyetle katılımı, sunulan bildiriler, yapılan çeşitli katkılar IRF ve diğer katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılanmıştır. 
  20-22 Eylül 1999 tarihleri arasında yine Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından Taşkent, Özbekistan’da düzenlenen “Second IRF Silk Road Rehabilitation Conference”a   ülkemizden,  Komitemizin   kurucusu    ve    Karayolları    eski    Genel Müdürü Sayın Atalay COŞKUNOĞLU, TEKFEN A.Ş.’den Sayın Ümit ÖZDEMİR, TEMELSU  A.Ş.’den  Sayın Güner  DORA  ve Sayın Alper AKANSEL katılmışlardır. 
  Anılan Konferans’ta Sayın Güner DORA “Design Standards of Turkish Motorways” konulu bildiri sunmuştur. 
  Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından Çin, Xi’an’da 26-28 Ekim 2004  tarihleri  arasında düzenlenen “3rd IRF International Silk Road Conference”a  ülkemizden,   Karayolları Genel Müdürü ve Komitemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hicabi ECE, Komitemiz Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Yücel ERDEM, KGM Köprüler Dairesi Başkanı ve Komitemiz Genel Sekreteri Sayın Vacip MERT ve KGM Planlama Şubesi Müdürü Sayın Mücahit ARMAN katılmışlardır. Anılan Konferans’ta Sayın Mücahit ARMAN hazırlanan ülke raporunu sunmuştur. 

  http://www.irfnet.org

 24. "TÜNELLER VE YERALTI YAPILARI" KONULU ULUSLARARASI KONFERANS

  16 Ekim 2002 - 18 Ekim 2002

  Karayolları Genel Müdürlüğü, Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 16-18 Ekim 2002 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Tunnelling and Underground Space Use” konulu Uluslararası Konferans düzenlenmiştir. 
  Teknik Komite tarafından sunulması uygun bulunan 32 adet bildiri Konferans’da sunulmuş ve katılımcılar için kaynak olması amacıyla bu bildiriler biraraya getirilerek hazırlanan kitap katılımcılara Konferansın ilk günü dağıtılmıştır. Konferans süresinin kısıtlılığından dolayı sunulamayan 9 adet bildiri de bu kitapta yer almıştır.  
  Program kapsamında ITA Başkanı Prof. Dr. Andre ASSIS ve Prof. Dr. Wolfgang KRAJEWSKI (Darmstadt Üniversitesi, Almanya) tarafından 2 özel sunum gerçekleştirilmiş olup, Konferans yurtiçi ve yurtdışından gelen 200 katılımcı tarafından beğeni ile takip edilmiştir. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Konferansı izlemesi sağlanmıştır. 
  Konferans süresince, 5 firmanın yer aldığı sergi yine büyük bir ilgiyle izlenmiş ve gerek katılımcılar, gerekse stand sahibi firmalar memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

  http://www.ita-aites.org

 25. "TÜNEL YAPIMINDA DEPLASMAN ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ" KONULU WORKSHOP

  15 Ekim 2002

  Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından 16-18 Ekim 2002 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Tünel Konferansı” kapsamında Konferans öncesi 15 Ekim 2002 günü “Tünel Yapımında Deplasman Ölçümleri ve Değerlendirilmesi” konulu Workshop yapılmıştır. 
  Avusturya ve Almanya’da Graz ve Hannover Üniversitelerinden davetli seçkin bilim adamlarından oluşan bir grup tarafından eğitim yanı ağırlık taşıyacak şekilde organize edilen Workshop’ta, Karayolları mühendislerinin yanı sıra tünel proje - müşavirlik ve yapımını üstlenmiş çeşitli firmalarda çalışan mühendislerin de yer alması sağlanmıştır.  Ayrıca, toplam 66 kişinin katıldığı Workshop’ta anlatılan konuları içeren bir kitap bastırılarak katılımcıların kullanımına sunulmuştur.

  http://www.ita-aites.org

 26. "TÜNELLERİN BAKIM, TAMİR VE İYİLEŞTİRİLMESİ" KONULU KONFERANS

  26 Nisan 2002

  26 Nisan 2002 günü Avusturya D2 Mühendislik Müşavirlik firmasından Dr. Harald WAGNER “Tünellerin Bakım, Tamir ve İyileştirilmesi” konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü Küçük Toplantı Salonu’nda bir Konferans vermiştir.  
  Karayolcu ve Karayolları dışındaki kurumlardan gelen izleyiciler (Belediye, DSİ, Demiryolları vb.) tarafından Konferansın, başarılı ve yararlı geçtiği ifade edilmiştir. 

 27. 14. IRF DÜNYA YOL KONGRESİ

  11 Haziran 2001 - 15 Haziran 2001

  11-15 Haziran 2001 tarihlerinde Paris’de düzenlenen Kongre’de Yollar Türk Milli Komitesi üyelerinden TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş.’den Sayın Semih BİLGİN, KUTLUTAŞ-DILLINGHAM Ortak Girişimi’nden Sayın Abdullah BİZDEN ve YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI A.Ş.’den Dr. Christopher MENKITI birer poster sunum yapmışlardır. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3 bildiri de katılan üyelerimiz tarafından sunulmuştur. 

  http://www.irfnet.org

 28. 3. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  16 Kasım 2000 - 17 Kasım 2000

  3. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 50. Yıl faaliyetleri kapsamında, Komitemiz üyesi Asfalt Müteahhitleri Derneği’nin işbirliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi’nce 16-17 Kasım 2000 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. 
  “Açılış Oturumu”nda 2 misafir konuşmacının bildirilerini sundukları Sempozyum’da, ayrıca  Almanya’dan EAPA Başkanı Sn. Dieter SCHULER “Avrupa Asfalt Endüstrisine Genel Bakış” ve  Fransa LCPC’den Köprüler ve Yollar Merkez Laboratuvarı  Yol Sektöründen  sorumlu  Teknik Müdür olarak görev yapan Sn. Jean-François CORTE “Superpave ile CEN Şartnamelerinin Karşılaştırılması”, konulu sunumları ile uluslararası katkı da bulunmuşlardır. 
  Toplantı, konu ile ilgili 550 uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi ile izlenmiştir. Toplantı Salonu fuayesinde açılan sergi de katılımcıların beğenisini kazanmıştır.

 29. WORKSHOP TOPLANTISI

  6 Kasım 2000 - 10 Kasım 2000

  Amerikan  Karayolları  İdaresi  (US FHWA) ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile  müştereken düzenlediğimiz,  ülkemizde yaşanan depremlerin değerlendirilmesi için yapılan çalışmalarda, köprüler ve tüneller konusunda elde edilen teknik bilgilerin irdelendiği “Workshop” toplantısı,  6-10 Kasım 2000 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılmıştır. 
  US FHWA’den 16 uzmanın çeşitli bildirilerle katkı verdiği toplantı çok büyük ilgi görmüştür. Anılan “Workshop”ta ülkemiz adına hazırlanan 7 bildiri sunulmuş olup “Workshop”ta sunulan tüm bildiriler daha sonra kitap halinde yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır.

 30. PIARC XXI. DÜNYA YOL KONGRESİ

  3 Ekim 1999 - 9 Ekim 1999

  PIARC XXI. Dünya Yol Kongresi 3-9 Ekim 1999 tarihlerinde Kuala Lumpur, Malezya'da yapılmış ve Karayolları Genel Müdürü Sayın Dinçer YİĞİT Başkanlığında 3 kişilik bir heyet Kongre'ye katılmıştır. Anılan Kongre'de "Highway Activities and Revitalisation of Silk Road" ve "Disaster in Turkey: Marmara Earthquake" konulu iki rapor katılımcıların kullanımına sunulmuş ve çok büyük ilgi görmüştür. 

  http://www.piarc.org

 31. TEM-HEEP ANTALYA TOPLANTISI

  5 Mayıs 1999 - 7 Mayıs 1999

  Karayolları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesindeki Kuzey - Güney Avrupa Otoyolu - TEM Projesi'nin (Trans- European North South Motorway) 5-7 Mayıs 1999 tarihleri arasında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan TEM-HEEP (TEM Highway Engineering Exchange Program) (Karayolu Mühendisleri Değişim Programı) uluslararası toplantısına Komitemiz katkıda bulunmuş ve toplantı başarı ile gerçekleşmiştir.  

 32. 2. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  10 Aralık 1998 - 11 Aralık 1998

  İlki 19-20 Aralık 1996 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSFALT Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da düzenlenen, "2. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi", 10-11 Aralık 1998 tarihlerinde Komitemiz üyesi Asfalt Müteahhitleri Derneği'nin işbirliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi'nce Ankara'da düzenlenmiştir. Organizasyon çalışmaları iki yıl süren Sempozyum'da, Bilim Kurulu'nca sunulması uygun görülen bildiriler, kitap olarak bastırılmış ve Sempozyum öncesi katılımcılara dağıtılmıştır. Konunun gerek ülkemiz gerekse uluslararası platformdaki güncelliği ve önemi nedeniyle, ulusal nitelikte düşünülen Sempozyum'a bildirilere ilâve olarak, Fransa LCPC'den Köprüler ve Yollar Merkez Laboratuvarı Teknik Müdürü Sayın Jacques BONNOT "Avrupa Bitüm Şartnameleri", Hollanda Shell'den Sayın Willem VONK "Polimer Modifiye Bitümleri", Massenza Firması'ndan Sayın Alberto MASSENZA "Avrupa'da Polimer Modifiye Bitüm Uygulamaları" konulu sunumları ile uluslararası katkı da sağlanmıştır. Ayrıca TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Teknik Servisler Müdürü Sayın Engin ARDANUÇ "Türkiye Bitüm Üretim Teknolojisi" konulu bir sunum yapmıştır. Toplantı, konu ile ilgili 400 uzmanın katılımıyla gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi ile izlenmiştir.

 33. PIARC G2 GROUP ULUSLARARASI SEMİNERİ

  14 Ekim 1998 - 16 Ekim 1998

  PIARC yetkililerince yapılan teklif üzerine PIARC G2 Grubu'nun "Akdeniz Ülkeleri'nde Doğal Afetlerin Yollara Etkilerinin Azaltılması" (Natural Disaster Reduction for Roads in Mediterranean Countries) konulu Uluslararası Semineri'nin 1998 yılı içinde ülkemizde yapılması uygun görülmüş ve anılan seminer 14-16 Ekim 1998 tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün himayelerinde, organizasyonunu Komitemizin üstlendiği anılan uluslararası seminer 53 yabancı, 71 Türk olmak üzere toplam 124 kişinin katılımı ile İstanbul Maçka Otel'de gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin tüm oturumlarda çeşitli bildirilerle katkıda bulunduğu seminer büyük ilgi görmüş; gerek PIARC yetkililerince gerekse diğer katılımcılar tarafından ifade edildiği şekli ile "çok başarılı" bulunmuş; özellikle ülkemizin teknik katkısı övgülere neden olmuştur.

  http://www.piarc.org

 34. TEM FINANCE İSTANBUL TOPLANTISI

  27 Mayıs 1998 - 29 Mayıs 1998

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesindeki Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu - TEM Projesi'nin (Trans European North South Motorway), üye ülkelerin finansman konularının tartışıldığı, "TEM FINANCE" toplantısı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce verilen yetkiye dayanarak, Komitemiz tarafından Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde 27-29 Mayıs 1998 tarihleri arasında İstanbul'da organize edilmiştir.

 35. TARTIŞMALI TOPLANTI

  19 Aralık 1997

  1997 yılı Faaliyetleri kapsamında düzenlenmesi kararlaştırılan toplantılarımız, 19 Aralık 1997 tarihinde "Modifiye Bitüm Özel Teknik Şartnamesi ve Getirdikleri" konulu "Tartışmalı Toplantı" ile devam etmiştir. Toplantı, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Mehmet ULUÇAYLI'nın başkanlığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma Dairesi elemanlarından Sayın M.Aydın ÖNAL, Sayın Gülay MALKOÇ, Sayın Süha ARAY; Makimsan A.Ş. temsilcileri Sayın Seyit URAGAN, Sayın Mehmet Ali KEÇECİLER ve Engine A.Ş. temsilcisi Sayın Engin TATAROĞLU'nun katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

 36. PIARC TOPLANTILARI

  25 Kasım 1997 - 27 Kasım 1997

  25-27 Kasım 1997 tarihlerinde Cenevre, İsviçre'de yapılan PIARC "Executive Committee", "National Committees" ve "Council" toplantılarına Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Sayın Yaman KÖK ile YTMK Genel Sekreteri Sayın Asım ÇAVUŞOĞLU katılmışlardır. 

  http://www.piarc.org

 37. OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ KONFERANSI

  19 Kasım 1997

  1997 yılı Faaliyetleri kapsamında düzenlenmesi kararlaştırılan Konferans serisinin ilki 19 Kasım 1997 tarihinde, üyemiz Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Ercan TEZER tarafından verilmiştir. "Türkiye'de Otomotiv Sanayii" konulu konferans, sektörün, ulusal ve uluslararası alanda geçirmekte olduğu değişimleri; ülkemizde de belli zaman içinde uyulması zorunlu standartları geniş biçimde irdelemiştir. 

 38. XIII. IRF DÜNYA YOL KONGRESİ

  16 Haziran 1997 - 20 Haziran 1997

  16-20 Haziran 1997 tarihlerinde Toronto, Kanada'da yapılan XIII. IRF Dünya Kongresi'ne Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Sayın Yaman KÖK başkanlığında 5 kişilik resmi heyet ile katılınmıştır. 

  http://www.irfnet.org

 39. TEM STEERING COMMITTEE İZMİR TOPLANTISI

  6 Nisan 1997 - 11 Nisan 1997

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesindeki Kuzey - Güney Avrupa Otoyolu - TEM Projesi'nin (Trans European North South Motorway) 27. Yönetim Kurulu Toplantısı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce verilen yetkiye dayanarak, Komitemiz tarafından KGM 2. Bölge Müdürlüğü'nde 6-11 Nisan 1997 tarihleri arasında İzmir'de organize edilmiştir.

 40. TARTIŞMALI TOPLANTI: (PANEL)

  15 Kasım 1996

  Uzun zamandır düzenlemeyi düşündüğümüz, güncel konuların irdelendiği panel/ konferans/ sempozyum serilerimizden "Karayolları Yatırımlarında Yeni Finansman Modelleri Tartışmalı Toplantısı" 15 Kasım 1996 günü gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen Kuruluşlarından çok seçkin panelistlerin katıldığı toplantı kayda alınmış; bantların çözülmesi işlemi tamamlanmış ve tüm konuşmaları ve tartışmaları içeren kitap bastırılmıştır.

 41. OECD/RTR "ROAD INFRASTRUCTURE MAINTENANCE AND SAFETY STRATEGIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE" KONFERANSI

  19 Ekim 1995 - 20 Ekim 1995

  19-20 Ekim 1995 tarihlerinde OECD/RTR tarafından Slovenya'da düzenlenen "Road Infrastructure, Maintenance and Safety Strategies in Central and Eastern Europe" konulu konferansta, 23-25 Kasım 1994 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "Roads and Road Transport in Black Sea Countries: Needs and Future Action" konulu konferansın sonuçları da değerlendirilmiştir. Anılan konferansa Karayolları Genel Müdürü ve YTMK Başkanı Sn. Dinçer YİĞİT katılmış ve "Highway Policy and Environmental Issues Related to Road Network Development" konulu oturuma başkanlık yapmıştır. Ayrıca, Sn.Yiğit konferans süresince görüşülen tüm konuların değerlendirmesinin yapıldığı "Strategy and Policy" isimli kapanış paneline Panel Üyesi olarak katılarak, görüşlerini sunmuştur. 

  http://www.oecd.org

 42. PIARC "XX. DÜNYA YOL KONGRESİ"

  3 Eylül 1995 - 9 Eylül 1995

  3-9 Eylül 1995 tarihleri arasında Montreal'de yapılan XX. Dünya Yol Kongresi'ne, Resmi Heyet olarak KGM'den 2 kişi ve bazı üyelerimizin de iştirakiyle bir heyet halinde katılınmıştır. 

  http://www.piarc.org

 43. OECD "KARADENİZ ÜLKELERİ KARAYOLU VE KARAYOLU ULAŞIMI KONFERANSI"

  23 Kasım 1994 - 25 Kasım 1994

  OECD/Karayolu Araştırma Progamı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce müştereken düzenlenen ve Yollar Türk Milli Komitesi'nin organizasyonunu üstlendiği "Karadeniz Ülkeleri Karayolu ve Karayolu Ulaşımı" konulu Uluslararası Konferans 23-25 Kasım 1994 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmıştır. Konferansa, Orta ve Doğu Avrupa'nın, Orta Asya'nın ve Kafkasya'nın yeni bağımsız olmuş ülkeleri ile OECD Ülkeleri ve Uluslararası Kuruluşlardan üst düzey yöneticiler ve uzmanlar katılmışlardır. Anılan ülkelerden altmış kadar yabancı üst düzey görevlinin katıldığı Konferans'ta 13 tane "Ülke Raporu" sunulmuş ve OECD Ülkeleri uzmanları çeşitli konularda 17 tebliğ vermişlerdir. Konferans'ta sunulan "Ülke Raporları" , "Bildiriler" ve "Yapılan Konuşmalar" tıpkı basım tekniği kullanılarak bastırılmıştır. 

  http://www.oecd.org

 44. IRF İSTANBUL TOPLANTILARI

  2 Haziran 1993 - 4 Haziran 1993

  IRF Teşkilatının 120 kişilik Genel Kurulu (General Assembly) ve diğer idari organlarının yıllık bahar toplantılarının (IRF-Geneva Spring Statutory Meetings) İstanbul'da Milli Komitemizin organizasyonu altında yapılmasına dair IRF yetkililerinin talebi Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek uygun görülmüş ve toplantı başarıyla sonuçlandırılmıştır. 2-4 Haziran 1993 tarihlerinde The Marmara otelinde yapılan toplantılar, bazı üyemiz kuruluşların sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 

  http://www.irfnet.org

 45. IRF MADRİT TOPLANTISI

  16 Mayıs 1993 - 21 Mayıs 1993

  16-21 Mayıs 1993 tarihlerinde İspanya'nın Başkenti Madrit'te yapılan 12. IRF Dünya Kongresi'ne kalabalık bir delegasyon ile katılım sağlanmıştır.Bu toplantıda Milli Komite Başkanı ve Karayolları Genel Müdürü Sayın Dinçer Yiğit oturumlardan birisini yönetmiş ve bir bildiri sunmuştur. Ülkemiz karayollarını tanıtıcı bir broşür Milli Komite tarafından hazırlanarak, toplantı sırasında dağıtılmıştır. IRF yetkilileri ile özel görüşmeler yapılmış ve Milli Komite'nin geleceğine ilişkin görüş alış-verişinde bulunulmuştur. 

  http://www.irfnet.org

 46. TEM ANTALYA TOPLANTISI

  31 Mart 1993 - 3 Nisan 1993

  31 Mart- 3 Nisan 1993 tarihlerinde TEM projesinin Türkiye'de yapılması planlanmış olan yıllık olağan toplantısı Milli Komitemiz koordinatörlüğünde Antalya'da yapılmıştır. 

 47. TEKNİK TOPLANTI II

  26 Kasım 1992 - 27 Kasım 1992

  1991 yılında yapılan ilk teknik toplantının geniş bir ilgiyle karşılanmış olması üzerine her yıl tekrarlanması kararlaştırılan bu toplantıların ikincisi 26-27 Kasım 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün otoyol programı bünyesindeki örnek mühendislik uygulamalarını ve, kazanılan deneyimleri üyelerimizin yanısıra, üniversitelerimiz ile kamu ve özel sektörümüzün ilgili tüm teknik elemanlarına aktarmak amacıyla düzenlenen bu toplantıda OTOYOLLARDA KÖPRÜ, VİYADÜK VE TÜNELLER konusu ele alınmıştır.

 48. IRF AVUSTRALYA BÖLGESEL TOPLANTISI

  22 Mart 1992 - 27 Mart 1992

  IRF tarafından her yıl üye ülkelerden birinde düzenlenmekte olan ve 22-27 Mart 1992 tarihlerinde Avustralya'nın Queensland kentinde yapılan IRF/ARF Asya Pasifik Bölgesel Yol Konferansına katılım sağlanması için üyelere çağırıda bulunulmuş ve gerekli bilgiler gönderilmiştir. IRF tarafından 1992 için Yılın Adamı (IRF Man of the Year 1992) seçilen Sayın Atalay COŞKUNOĞLU'nun ödülü, bu konferansın 23 Mart 1992 tarihinde yapılan resmi açılış töreni sırasında verilmiştir. Sayın Atalay COŞKUNOĞLU'nun şahsında ülkemize kazandırılan bu uluslararası ödülün takdim töreni nedeniyle ayrı bir önem arz eden bu konferansa çok sayıda üyemiz katılmıştır.

  http://www.irfnet.org

 49. TEKNİK TOPLANTI I

  12 Aralık 1991 - 13 Aralık 1991

  Her yönüyle uluslararası bir ilgi odağı haline gelen Otoyol Programımız bünyesindeki örnek mühendislik uygulamaları, bugüne kadar karşılaşılan teknik problemleri ve çözümlerini üyelerimize aktarmak amacıyla, 12-13 Aralık 1991 tarihlerinde bir teknik toplantı düzenlenmiştir.Geoteknik alanında çoğu, ülkemizde ilk defa uygulanmış muhtelif teknolojik yenilikleri içerecek şekilde, üniversitelerimiz ile kamu ve özel sektörümüzün ilgili tüm teknik elemanlarına yönelik olarak "OTOYOLLARDA GEOTEKNİK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ" adı altında düzenlenen bu toplantı, üyelerimiz ve konu ile ilgili çevrelerce takdirle karşılanmıştır.

 50. PIARC MARAKEŞ KONGRESİ

  22 Eylül 1991 - 28 Eylül 1991

  PIARC teşkilatının 22-28 Eylül 1991 tarihleri arasında Marakeş'te (Fas) yapılan "19. Dünya Yol Kongresi"ne ülkemizi temsilen, 5'i resmi 43'ü komitemiz mensubu, 46 kişilik bir heyet halinde katılınması sağlanmıştır. PIARC teşkilatının her dört yılda bir üye ülkelerden birinde yapılan ve karayolu konusunda dünyanın bellibaşlı otoritelerini biraraya getiren bu kongre, son yılların teknolojik gelişmelerinin izlenmesi açısından yararlı olmuştur. Ülkemiz,ilk defa olarak bir Dünya Yollar Kongresinde böylesine geniş bir kadro ile temsil edilmiştir.

  http://www.piarc.org

 51. IRF BELGRAT KONFERANSI

  27 Mayıs 1991 - 31 Mayıs 1991

  Uluslararası Yollar Federasyonu IRF tarafından 27-31 Mayıs 1991 tarihleri arasında Belgrat'da düzenlenen ve Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan durum nedeniyle önem kazanan doğu-batı karayolu ilişkileri konusunun ele alındığı "IRF Regional Conference for Europe" toplantısına, Ülkemizi temsilen 44 kişilik bir delegasyonla katılınması sağlanmıştır. Otoyol Programımızın ayrı bir cazibe unsurunu oluşturan, ve giderek, "Türkiye Modeli" olarak anılmaya başlanan "Otoyol İdaresi ve Finansmanı" konusundaki tebliğimizin ilgi ile izlendiği bu toplantı, milletlerarası bilgi alış-verişi ve tanıtım açısından da yararlı olmuştur.

  http://www.irfnet.org

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr