Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 sayılı YÖK yasası ile kurulan ve faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüten bir kuruluştur.

YTMK, ülkemizde yeterli, güvenli ve diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu bir karayolu ağı ve karayolu ulaşım sistemi teşkiline katkıda bulunmak üzere: Ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan, bu amaca ulaşmak için ortak bir güç oluşturmanın herbirinin ayrı ayrı gösterecekleri gayretlerin toplamından daha fazla olacağına inanan üniversite, kamu ve özel sektör mensuplarınca 25 Ocak 1990 tarihinde kurulmuştur.

YTMK’nın amaçları şöyle özetlenebilir:

  • Ülkemiz karayollarının ve karayolu ulaşımının gelişimini desteklemek,
  • İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,
  • Yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve desteklemek,
  • Teknik birikimi değerlendirmek ve yaymak üzere eğitim, toplantı ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  • Karayolu standartlarının uluslararası düzeyde uyumlu kılınmasına katkı sağlamak.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr