Yollar Türk Milli Komitesi, karayolu ve karayolu ulaşımı konularında faaliyet gösteren:

  • Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Yol Federasyonu'na (IRF - International Road Federation) 1991 yılında,
  • Merkezi Lozan'da bulunan Uluslararası Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Birliği'ne (ITA - International Tunnelling and Underground Space Association) 1994 yılında,
  • ITA'nın kurmuş olduğu Yeraltı Yapılarında Güvenlik Operasyonları Komitesi'ne (COSUF - Committee on Operational Safety of Underground Facilities) 2006 yılında,

üye olmuş ve değişik tarihlerde söz konusu kuruluşlarla birlikte uluslararası kongre vb. toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşlarla işbirliklerimiz sürdürülmektedir.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr