YTMK üyeliği için yapılan başvurular, YTMK Yönetmeliği'nin 3. Maddesi:

a) Karayolu ağı ve karayolu ulaşımı konularında eğitim, araştırma, projelendirme, uygulama, imalat ve işletme alanlarında çalışan veya bu faaliyetlere katkıda bulunabilecek kişiler ile, bu alanlarda faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Kuruluşlar Milli Komite'de kendi seçecekleri bir kişi ile temsil edilirler.

b) Kişi ve Kuruluşların yazılı olarak yapacakları üyelik başvuruları Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır.

hükümleri uyarınca başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için doldurulan "Üye Başvuru Formları"nın orijinallerinin posta veya kargo ile YTMK ofisine ulaştırılması zorunludur.

YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ AKBANK ÜYELİK HESABI:

AKBANK  0112-0006826/MALTEPE/ANKARA 

                TR18 0004 6001 1288 8000 0068 26

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr